תרומות

שכר מצווה בע"מ
ח.פ. 51-369220-2
חבר יקר/אזרח יקר,

אנו מודים לך על בחירתך להעניק תרומה למטרה חשובה זו.

תרומתך תסייע לקבוצות אוכלוסייה שונות הזקוקות לסיוע משפטי וידם אינה משגת לשכור שירותיו של עורך דין מהמגזר הפרטי.

סיוע זה מהווה נדבך חשוב בהשגת מטרה נעלה יותר והיא יצירת מערכת משפט שוויונית יותר, הנגשתה לציבור הרחב ויצירת חברה ישראלית עם אחריות חברתית רחבה אשר תוביל אותנו להיות מוסריים יותר, טובים יותר, חזקים יותר!

בהזדמנות זו נדגיש כי כספי התרומות משמשים לאגרות בית משפט, מימון הליכים נלווים וקידום התוכנית בקרב הציבור הרחב

פרטי תשלום

פרטי תשלום
סכום תרומה
שם בעל הכרטיס
סוג תשלום
פרטים אישיים
שם מלא
מספר רשיון
טלפון
מייל
ת.ז.
כתובת
רחוב
בית
ישוב
מיקוד
הנני מצהיר בזה כי כל הפרטים רשומים העיל נכונים
אשר תשלום
עמוד הבית
רכוז המידע שלי
אירועי לשכה
חזרה לאתר הלשכה
טלפון הלשכה : 1-599-500606 מדיניות פרטיות |  תנאי שימוש