תנאי שימוש ופרטיות

תנאים לשימוש באזור האישי

 

בטרם שימושך באזור האישי נא קרא היטב תנאי שימוש אלו, תנאי השימוש הכלליים ואת מדינית הפרטיות לאזור האישי (המפרטת את הטיפול שיעשה במידע האישי במסגרת שימושך באזור האישי).

 

על שימוש באזור האישי יחולו תנאים אלה, זאת בנוסף לתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש הכלליים"). במקרה של סתירה מפורשת בין האמור בתנאי שימוש אלו לתנאי השימוש הכלליים יגברו תנאי שימוש אלו, בכל הנוגע לשימוש באזור האישי.

 

תנאי השימוש באזור האישי כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.


שימושך באזור האישי (לרבות: בכניסה לאזור האישי, בניסיון לכניסה לאזור האישי או בכל שימוש אחר שהוא) מהווה ומעיד על הסכמתך לתנאי שימוש אלו ולתנאי השימוש הכלליים.


כללי

האזור האישי באתר הלשכה, נועד לשפר את הקשר המקוון שבין הלשכה לחבריה ולעבות את השירותים המקוונים שהלשכה מספקת להם.

 

השימוש באזור האישי נועד למשתמשים מורשים בלבד - עורכי דין פעילים, מתמחים, עובדי הלשכה וסוגי משתמשים נוספים שהלשכה תחליט לאפשר להם להשתמש באזור האישי, ככל ותחליט.

 

האזור האישי מאפשר בין היתר: לשלם דמי חבר (באמצעות כרטיס אשראי), לקבל מידע אישי, לעדכן פרטים אישיים, לנהל פרסום ושימוש שיעשה באמצעי קשר שונים ועוד. האזור האישי נמצא בתהליך פיתוח בשלבים וצפויים להתווסף לו מעת לעת שירותים נוספים.

 

הסברים והנחיות טכניות לשימוש באזור האישי ובכלים שבו, מתפרסמים בעמוד שאלות תשובות.


כניסה לאזור האישי

כניסה לאזור האישי נעשית באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמא ("אמצעי גישה לאזור האישי"). יש לשמור את אמצעי הגישה בסודיות ואין לגלותם לאחרים.

 

את אמצעי הגישה לאזור האישי מחולל המשתמש, על ידי שימוש באמצעי זיהוי שונים הכוללים "קוד גישה לאינטרנט" ("אמצעי זיהוי"), באמצעות שימוש במנגנון "כניסה ראשונה לאזור האישי".

 

בכל מקרה של חשש לגילוי אמצעי הגישה לאזור האישי יש לחולל אמצעי גישה חדשים.

 

איפוס וחילול מחדש של אמצעי הגישה לאזור האישי יעשה בהתאם להנחיות שיתפרסמו מעת לעת בעמוד השאלות והתשובות. כלי האתר מאפשרים התנהלות עצמית אך מבוקרת של המשתמש.

 

קוד הגישה לאינטרנט הוא קוד ייחודי המופיע על גבי תעודת החבר של עורך הדין ועל גבי תעודת מתמחה.

 

יש לשמור את קו ד הגישה לאינטרנט בסודיות ואין לגלותו לאחרים. בכל מקרה של חשש לגילוי קוד הגישה לאינטרנט על ידי אחר, יש לפנות מיידית לצוות האתר ואין לבצע תשלומים באמצעות מנגנון התשלום המהיר עד לסיום הטיפול בעניין 

 

תשלום דמי חבר

ניתן לשלם דמי חבר על ידי כניסה לאזור האישי או באמצעות מנגנון לתשלום מהיר ללא כניסה לאזור האישי על ידי שימוש באמצעי הזיהוי.


ביטול תשלום דמי חבר

ניתן לבטל תשלומים שבוצעו באמצעות באזור האישי רק עקב טעות (כפל תשלום וכו') על ידי מסירת הודעת ביטול בכתב לגזברות הלשכה בפקס (לפקס מספר: 03-5615476, בליווי שיחה טלפונית לוודא קבלת הפקס לטלפון מספר: 03-6361300) או בדואר רשום לכתובת דרך מנחם בגין 82, ת.ד. 14152, תל אביב, 61141.

הלשכה אינה גובה דמי ביטול על ביטול תשלומים שבוצעו בטעות, אך היא שומרת לעצמה הזכות לעשות כן בעתיד בכפוף לפרסום הודעה מראש בתנאי שימוש אלה או במקום אחר באתר.

 

מובהר כי:

  • ביטול נועד למקרה בו תשלום נעשה בטעות (כפל תשלומים, תשלום באתר בנוסף לתשלום באמצעי פיזי וכו').
  • הזכות לבטל תשלום שנעשה בטעות באה בנוסף לזכות בעל כרטיס אשראי לבטל עסקה במקרים של שימוש לרעה בכרטיס (שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך) בהתאם להוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986. במקרה של שימוש לרעה בכרטיס אשראי יש למסור מיד הודעה לחברת האשראי ולגזברות הלשכה ולציין כי מדובר בשימוש לרעה בכרטיס האשראי.

שינוי תנאי תשלום (מספר תשלומים) דמי חבר

עד 14 יום מתשלום דמי חבר ניתן לשנות את מספר התשלומים מתשלום אחד למספר תשלומים בקרדיט, או ממספר מסוים של תשלומים בקרדיט לכל מספר תשלומים אחר בקרדיט.

 

את שינוי התשלום יש לבצע באמצעות הודעה לגזברות הלשכה.

 

אבטחת מידע

להקטנת סיכונים לאבדן מידע אישי יישומו באזור האישי מנגנונים שונים. בכלל זאת המידע אינו מוחזק על בסיס קבוע באתר אלא במערכות מחשוב חיצוניות המחוברות לרשת האינטרנט בחיבור מאובטח. משכך השימוש באזור האישי עשוי להיות לעיתים איטי מהרגיל.

 

בכל מקרה של חשש לחשיפה או לשיבוש של מידע אישי, יש לפנות מיידית לצוות האתר ולפעול בהתאם להנחיותיו.


אבטחת מידע בשימוש בכרטיס אשראי

כל התשלומים באזור האישי נעשים באמצעות ספק שירותי סליקה מוסמך מטעם חברות האשראי לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) - תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים שנקבע על ידי מועצה בינלאומית שהוקמה לטיפול בנושאי אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי).

 

אתר הלשכה עומד בתנאי תקן אבטחת המידע PCI DSS. הסליקה נעשית באמצעות סולק מורשה מטעם חברות האשראי.

 

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר הלשכה ואינם מועברים באמצעותו (מידע אודות תשלומים מטופל כמפורט במדיניות הפרטיות).

 

למידע נוסף אודות התקן ר' באתר המועצה: https://www.pcisecuritystandards.org


או באתרי האינטרנט של חברות כ.א.ל וישראכרט (באמצעותן נעשית הסליקה)


https://www.cal-online.co.il/he-IL/Business/GuideAndOperate/Pages/PCI%20DSS.aspx


https://www.isracard.co.il/%d7%a2%d7%a1%d7%a7/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-pci


בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס אשראי של משתמש מורשה יש לפנות לחברת האשראי ולפעול בהתאם להנחיותיה.


אחריות מוגבלת ללשכה
בנוסף לקבוע בתנאים הכלליים, מובהר כי הגם שהלשכה נקטה אמצעים לאבטחת מידע ואמצעים שנועדו להבטיח שהאזור האישי יפעל באופן תקין ונקי משיבושים, אין יכולת לשלול לחלוטין תקלות או שיבושים. רשתות מחשבים וקשר מקוון נושאים בחובם סיכונים מובנים, שאינם ניתנים לביטול מוחלט.

 

השימוש באזור האישי הוא רשות ואינו חובה. הוא נועד להוות ערוץ תקשורת ותשלומים נוסף לערוצים קיימים רבים.

 

אחריות הלשכה מתמצת בנקיטת הצעדים האמורים וכאמור בתנאים הכלליים - בשום מקרה הלשכה לא תהיה אחראית לנקזים שיגרמו עקב שימוש באזור האישי.

 

אספקת מוצרים/שירותים

תשלום דמי חבר - עם ביצוע התשלום תישלח הודעה למחלקת קשרי חברים להנפקת כרטיס חבר.

הזמנת כרטיס חבר נוסף (במקרה של אבדן/השחתה) - כרטיס החבר יונפק על ידי הלשכה בתוך 14 יום וישלח לכתובתו הרשומה של החבר/ה במאגר החברים, באמצעות דואר ישראל (הלשכה אינה אחראית לזמני המשלוח על ידי דואר ישראל).

הזמנת גלימה - איסוף עצמי ממשרדי הלשכה ברח' שופן 1 בירושלים, או ביום קיומו של אירוע ייחודי (כדוגמת טקס הסמכת עורכי דין חדשים).


שונות
מונחים שלא הוגדרו מפורשות בתנאי שימוש אלו, יפורשו בהתאם להגדרתם בתנאי השימוש הכלליים.

 

מונח שהוגדר בסעיף מסוים תחול ההגדרה בכל מקום אחר בו נזכר אותו מונח.

 

 

עמוד הבית
רכוז המידע שלי
אירועי לשכה
חזרה לאתר הלשכה
טלפון הלשכה : 1-599-500606 מדיניות פרטיות |  תנאי שימוש